Trần Hoàn

Mới nhất

Khẩn: Người dân từ các tỉnh, người dân ᴛɪềɴ Giang về quê ăn tết phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống ᴅịᴄʜ

Tỉnh ᴛɪềɴ Giang đã chuyển sang cấp độ 1 (vùng xanh - bình thường mới). Tuy nhiên, theo khuyến cáo của ngành Y tế đối với người từ các tỉnh, thành khác về ᴛɪềɴ Giang phải thực hiện theo chỉ đạo chung như trong Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả ᴅịᴄʜ COVID-19".

lên đầu trang